Wat is het 4D Lean Model?

Uit tal van studies blijkt dat de meerderheid van organisaties vaak te weinig aandacht besteedt aan het welzijn van hun werknemers. Vreemd. Want zij bepalen uiteindelijk in grote mate het succes van een organisatie.

4D Lean Model

Het 4D Lean-model is een taal, een bewustzijnsmodel, een filosofie. Het maakt communicatie eenvoudiger en geeft meer inzicht in hoe je als persoon of organisatie in elkaar steekt. Stap voor stap begeleiden we je naar zelfontplooiingvoldoening en uiteindelijk … het ultieme geluk. Iedereen herkent zichzelf in het model met een persoonlijke voorkeur voor een bepaalde dimensie. Lees hieronder meer over elke dimensie…

Ben jij een spirituele ondernemer en vind je jezelf nog niet helemaal terug in het model?                  

Zie hier voor het 4D+ model.

0D

In een 0D omgeving verandert of gebeurt er nauwelijks wat naast het dagelijkse brandjes blussen.         

0D organisaties mikken op een status quo, in een ‘laat het zoals het is’ cultuur. In de huidige (snel veranderende) wereld zijn deze bedrijven weldra uitgeteld of dood. Bore-outs behoren hier tot de risico’s.

1D organisaties kiezen voor een top-down aanpak, gebaseerd op controle. Vanuit een korte termijn visie, richt men zich vooral op kosten besparen (‘cost cutting’) en snelle winsten. Leveranciers en medewerkers (maar ook klanten) worden als het ware uitgeperst als citroenen. Deze aanpak resulteert uiteindelijk in een bittere nasmaak: burn-outs, hoge ziektecijfers en beduidend personeelsverloop. Medewerkers ervaren een cultuur van dwang of ‘moeten’.

1D

2D

2D bedrijven gaan uit van een lange termijn visie, waarbij continu verbeteren en respect voor de mens centraal staan. Authentieke leiders geven het voorbeeld en hechten groot belang aan de betrokkenheid van medewerkers, waarbij vertrouwen een absolute voorwaarde is. Er heerst een ‘ik mag’ mentaliteit die resulteert in ‘win-win’ situaties en permanente verbetering en groei.

Voor 3D organisaties is connectie essentieel.
Innovatieve bedrijven en start-ups gaan steeds meer aandacht schenken aan wendaarheid (agility) en aan het ontplooien van passie en talent.
De grootste doorbraken komen er wanneer beslissingen vanuit het hart worden genomen, in een cultuur waar kwetsbaarheid aangemoedigd wordt (3D+).
De Harada methode is de hoeksteen met dé grootste impact binnen het 4D Lean model: via zelfsturing wordt elk doel realiseerbaar met oog voor resultaat én balans. 3D(+) medewerkers zijn doordrongen van een ‘ik wil’ mentaliteit.

3D

4D

In 4D is zingeving en een ​‘ik ben’ gevoel het uitgangspunt. 4D organisaties hebben een duidelijke missie en willen bijdragen aan een betere wereld. Balans, persoonlijk welzijn, gevoel en intuitie zijn basiselementen in een omgeving die streeft naar geluk voor iedereen.

0D

0D bedrijven laten het zoals het is en stellen zich tevreden met de status Quo. Als er niets verandert, zijn deze bedrijven weldra uitgeteld of dood.

1D

Deze bedrijven hebben een ​ik moet’ mentaliteit. Ze willen de controle behouden en hebben een korte termijn visie. Meestal zijn ze gericht op kosten besparen. Ze perssen hun bedrijf als het ware uit zoals een citroen maar deze aanpak krijgt al snel een bittere nasmaak.

2D

In deze omgeving heerst een ​ik mag’ mentaliteit. Collega’s zijn betrokken en ze hebben een lange termijn visie. 2D Lean bedrijven willen zichzelf constant verbeteren en hebben respect voor de mens. Er heerst leiderschap, authenticiteit en vertrouwen. Zo komen ze terecht in een win-win situatie.

3D

In bedrijven die zich bevinden in 3D, leeft er een ​ik wil’ mentaliteit. Er is duidelijk connectie. 3D bedrijven worden nog eens opgesplitst. Enerzijds zijn er 3D bedrijven die ageren vanuit passie. Dit zijn continu innoverende bedrijven. Anderzijds zijn er 3D bedrijven die met hun hart beslissingen nemen. Ze durven kwetsbaarheid te tonen, gebruiken de Harada methode in hun manier van werken en zijn zelfsturend.

4D

Voeg aan 3D bedrijven emotie toe en je komt in 4D terecht. Hier draait alles rond ​ik ben’ en zingeving. Ze hebben een duidelijke missie en willen van de wereld een betere plek maken. Bij 4D draait het om balans, persoonlijk welzijn, gevoel en intuïtie en een hoger bewustzijn.

Contacteer Jim voor een opleiding op maat van de huidige ​‘D’, van jezelf of je bedrijf.

Neem contact op met Jim!

Geschatte verdeling bedrijven

In welke omgeving werk jij? Merk op dat bijna 90% van de bedrijven nog steeds in 0D of 1D zit …

Podcast

Luister hier naar de Podcast van Jim Lippens, waarin hij zijn persoonlijke missie toelicht.

Paul Akers, CEO van de eerste ‘4D Lean’ organisatie ter wereld

FastCap (USA), het bedrijf van Paul Akers en zijn vrouw Leanne, werd in 2017 uitgeroepen tot de eerste ‘4D Lean’ organisatie ter wereld. Paul wist in FastCap zijn ideale mix van 2D, 3D en 4D elementen te integreren. Zijn passie: ‘2 Second Lean’ (3D) en ‘Lean health’. Zijn missie: ‘to Grow people’.

Neem contact op